Specjalizujemy się w projektowaniu obiektów kubaturowych.

Oferta dla Firm

(1) Wielobranżowe Projekty Budowlane i Wykonawcze wraz z obsługą formalno-prawną
(2) Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne
(3) Studia programowo-przestrzenne
(4) Project Development / Analizy przedprojektowe inwestycji pod kątem szeregu uwarunkowań lokalizacyjnych m.in.: geologiczno-inżynierskich, uzbrojenia terenu, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ograniczeń wynikających np. z form ochrony, formalno-prawnych, kosztów dokumentacji projektowej i realizacji budowlanej, etc

Oferta dla Klientów indywidualnych

(1) Wielobranżowe projekty domów
(2) Adaptacje projektów gotowych wraz z wprowadzeniem zmian
(3) Adaptacje i przebudowy istniejących budynków
(4) Projekty zagospodarowania terenu
(5) Obsługa w zakresie procedur i formalności związanych z budową
(decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, etc)